Bio

Legater og priser:

Karen–Magrethe Brüels Legat

Ambassadør Emil Torp–Pedersen og hustrus Legat

Albani Legate

Victor Rosschous Legat

Aksel Agerbys Mindelegat

Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat

Dansk Komponistforenings Legat

Hakon Børresenprisen

Carl Nielsenprisen 2009

Statens Kunstfonds præmiering 1998 for Algol 8

International Rostrum of Composers, Paris 1999, anbefalet værk: Algol 8.

Anders Brødsgaard (1955)

ENGLISH

Bio

Anders Brødsgaard was born in 1955 and studied piano from 1974 at the Funen Academy of Music with Rosalind Bevan as a teacher.

From 1979 he studied contemporary piano music with Elisabeth Klein in Copenhagen and piano at the Royal Danish Academy of Music with Anker Blyme.

Compositionstudies with Karl Aage Rasmussen, Per Nørgård and Hans Abrahamsen.

Anders Brødsgaard began by writing rigorously structured pieces, inspired by the serial composers of the 50s - above all Karlheinz Stockhausen.

In the pieces from 1990 and onwards he has been working with fundamental musical phenomenons like tonality and regular pulse and he is still inspired by the post-Pythagorean idea of a musical continuum between the musical parameters. An example of how such ideas can sound may be heard on the 65 minute recording of the piano cycle ”In girum imus nocte et consumimur igni” (Dacapo 2008).

Newer pieces still deal with rhythmic structures, for exampel ”Six Sax Examples” (2006) and ”Monk’s Mixtures” (2009) for orchestra which is recorded together with Galaxy on Dacapo Records (2010).


Central works

Blackbird for clarinet and piano (1983)

In girum imus nocte et consumimur igni for piano and ensemble(1990-95), Galaxy for orchestra (1990-99)

Voyage, an Operatorio (1997-2000)

Opus Es #1-5 (2002)

Rollerball, a Radioratorio (2006)

Six Sax Examples (2006)

10 Galgenlieder (2008)

Monk’s Mixtures for orchestra (2009)


Important performances

Opening concert at the NUMUS Festival, Aarhus, DK, 1987 (Procession II)

Portrait Concert at Fyns Unge Tonekunstnere, Odense, DK, 1988

Schreyaner Herbst, Germany, 1993

Takefu International Music Festival, Japan, 1993

Huddersfield Contemporary Music Festival, England, 1997 (Piano Concerto)

Music Harvest, Odense, DK, 1999 (Galaxy)

The Other Opera, Copenhagen, DK, 2000 (Voyage)

Composer in Residence, Esbjerg Ensemble, 2002 (Opus Es #1-6)

Danmarks Radio, 2007 (Rollerball. Radioratorio)


Solo CD

Dreamfragments (Classico, 2000)

In girum imus nocte consumimur igni (Dacapo, 2008)

Galaxy (Dacapo, 2010)


Prizes and Grants

Karen–Magrethe Brüels Legat. Ambassadør Emil Torp–Pedersen og hustrus Legat.

Albani Legatet.

Victor Rosschous Legat.

Aksel Agerbys Mindelegat.

Danish Arts Foundations 3 Year Scholarship (1989)

Dansk Komponistforenings Legat.

Hakon Børresenprisen.

Carl Nielsenprisen 2009.

Statens Kunstfonds præmiering 1998 for Algol 8.  

International Rostrum of Composers, Paris 1999, recommended work: Algol 8.

Anders Brødsgaard (1955)

DANSK

Bio

Efter en barndom med hjemmelavede instrumenter og en ungdom med elguitarer påbegyndte Anders

Brødsgaard i 1974 klaverstudier på det Fynske Musikkonservatorium hos Rosalind Bevan.

Derefter studier i København, først i moderne klavermusik hos Elisabeth Klein  og senere hos Anker Blyme på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Kompositionsstudier hos Karl Aage Rasmussen, Per Nørgård og Hans Abrahamsen, samt musikteoretiske studier hos Orla Vinther på Det Jydske Musikkonservatorium.

Deltog som pianist i Feriekurserne For Ny Musik i Darmstadt hos Herbert Henck i 1978 og 1982

og har deltaget i kompositionskurser hos Sven David Sandstrøm og Edison Denissov.

Skrev i starten gennemstrukturerede stykker, stærkt inspireret af 50’ernes serielle komponister, først og fremmest Karlheinz Stockhausen.

Senere arbejder Brødsgaard med grundlæggende musikalske fænomener som tonalitet og  puls, stadig mere inspireret af den  postpythagoræiske  ide  om et musikalsk continuum mellem de musikalske parametre.

Efter nogle større værker i 90’erne, Klaverkoncert, orkesterværket Galaxy og det to timer lange operatorium Rejse, som alle var baseret på overtoneforhold, blev kursen igen lagt mod “kromatiske” klang- og rytmestrukturer og stadige forsøg på udvidelse af det klassiske instrumentariums muligheder gennem elektronisk forstærkning og klangmanipulation af instrumenterne kombineret med ren elektronisk frembragt højtalerlyd.

I 00’erne udvides viften af inspirationskilder stadig, seneste værker er den kabaretagtige sangcyklus Galgenlieder (tekst, Chr. Morgenstern) og det jazzinspirerede orkesterværk Monk’s Mixtures.

Vigtigste værker:

Blackbird for klarinet og klaver (1983)

In girum imus nocte et consumimur igni for klaver og orkester (1990-95)

Galaxy for orkester (1990-99

Rejse, et Operatorium (1997-2000)

Opus Es #1-5 (2002),

Rollerball, et Radioratorium (2006)

Six Sax Examples (2006)

10 Galgenlieder (2008)

Monk’s Mixtures for orkester (2009)

Vigtigste opførelser:

NUMUS-festivallens åbningskoncert, 1987 (Procession II)

Portrætkoncert i Fyns Unge Tonekunstnere, 1988

Schreyaner Herbst, Tyskland, 1993

Takefu International Music Festival, Japan, 1993

Huddersfield Contemporary Music Festival, England, 1997 (Klaverkoncert)

Musikhøst, Odense, 1999 (Galaxy)

Den Anden Opera, København, 2000 (Rejse. Operatorium)

Huskomponist hos Esbjerg Ensemble, 2002 (Opus Es #1-6)

Danmarks Radio, 2007 (Rollerball. Radioratorium)

Solo CD-udgivelser:

Dreamfragments (Classico, 2000)

In girum imus nocte consumimur igni (Dacapo, 2008)

Galaxy (Dacapo, 2010)